karma yoga
Yoga

Dharma Yasası- Yoga Öğretisi’nde Spiritüel Yasalar ve Uyum

Dharma Yasası (Mükemmel Düzen)

Yoga terminolojisinde ve benzeri olan diğer manevi öğretilerde Dharma, önemi oldukça büyük olan bir kavramdır. Dharma; desteklemek, aşağıdan her şeyi tutan “Dhar” kökünden gelmektedir.

Dharma dendiği zaman, her şeyi birlikte, dengede ve uyumda ‘bir arada’ olmasını destekleyen bir düzenekten bahsediliyor. Bu açıdan bakılınca ‘spiritüel doğa yasaları, mükemmel düzen’ veya ‘İlahi Düzen’ olarak da çevrilebilir. Evrensel bağlamda evrenin her bir parçasını bir arada, ahenkte ve düzende tutan bir kainat işleyişidir.

Bir diğer anlamı ise; kainata hizmet eden ahlak yasalarıdır. Mükemmel bir uyumla işleyen ve bütüne hizmet eden ilkeler bütünü. Doğruluk, dürüstlük, erdemler… Bir işi uyum içerisinde ve bütüne hizmet ederek yapmaya, yogada ‘darmik hareketler’ deniyor.  Biz buna ahlak ilkeleri de diyebiliriz. Hiçbir canlının varlığına zarar vermemek veya yalan söylememek gibi…

Sizin dışınızda kalan bütünün parçalarının hayrı için eylemlerde, edinimlerde bulunmak, mükemmel düzene yani dharmaya hizmet etmektir. Bizim kültürümüzde ‘bütünün hayrına’ ‘hayırlısı olsun’ gibi cümle kalıpları, dharmaya örnek verilebilir. ‘Bütünle uyumlu ve ahenk içinde olsun’

Sizin kendi dışınızda bir yapı var ve bunun kendi içinde bir denklemi, bir zekası var. Bu noktada her şey birbirini etkiliyor. Dharma, bizim dışımızda daha kapsayıcı, destekleyici bir düzen olsa da; her icraatta olduğumuz eylem, söz ve düşünce bu düzene bir şekilde, bir şeyler katıyor. Yoga bu noktada şunu söylüyor: ‘Dharma’nın uyumunda edinimlerde bulunmak ve mükemmel düzenin hayrından uzaklaşmayıp, ona uygun bir ahlak içerisinde olmak.’

“Siz bütünle kurduğunuz ilişkide Dharma’da mısınız, değil misiniz?” sorusunu yöneltiyor, yoga ve yoga kökeninin kutsal metinleri…

Bütünün ve beraberliğin hayrına destekleyici eylemlerde bulunuyor musunuz? Yoksa bunun dışına çıkarak dharmaya ters düşecek edinimlerde mi bulunuyorsunuz?

Bireysel Dharma Yasası ve Karma İlişkisi

Herkesin kendi içinde de, bireysel olarak bir dharma yasası vardır. Kendi karma planına uygun olarak, bu hayatta bir varoluş amacımız var. Bu varoluş amacımıza uygun eylemlerde bulunmak, dharma’ya yani mükemmel düzene hizmet etmekte.

Bir sorumluluk aldığımızda bunu elinizden gelecek en iyi şekilde, bütünün hayrına olacak şekilde icra ediyorsanız, yoga felsefesine göre dharmanıza uygun hareket ediyorsunuz.

Kişisel dharma dediğimiz şey; çevrenin uyumunu ve düzenini bozmadan kendi karmamızı gerçekleştirmek ve bunu bir ahenkle eylemek.

Dharma kavramını daha yalın ve çağımıza uygun anlatmak gerekirse; Kuantum Teorisi‘nden sonra ortaya atılan kozmik yasalar, evrensel doğa yasaları gibi de adlandırabiliriz.

Kainatın Spiritüel Yasaları:

  • İçsel güç yasası; saf olan ilahi kaynakla bir oluş
  • Alma verme yasası
  • Sebep sonuç yasası; Karma yasası
  • En az çaba yasası; Doğa olması gerekeni, en az çabayla gerçekleştirir. Çünkü varoluşunda bu vardır.
  • Niyet ve Arzu Yasası
  • Zihinsel Bağımsızlık Yasası
  • Hayatın amacı yasası (Dharma yasası): Asıl yeteneğini keşfetmek ve “mükemmel düzen” olan ‘dharmama nasıl hizmet ederim?’ sorusunu sormak.

Kaynakça:

Başarının 7 spiritüel yasası-Deepak Chopra

Sanskritçe Yoga ve Vedanta Sözlüğü- Damla Dönmez