Yoga

Yogada Brahman Nedir?- Vedantik Hinduizm Mutlaklık

Yogada Brahman Nedir?

Vedanta ve Yoga Öğretileri kardeş öğretilerdir. Kendi içlerinde ufak tefek ayrılıkları vardır. Vedanta, varlığın kendisinin ve geri kalan harici varlıkların kendi özünde birbirinden ayrı olmadıklarını söyler. Tekil ayrıksı benlik ve dışında kalan bütün varoluşun bir olduğunu söyler.

“Yogada Brahman nedir?” sorusu bu açıdan Vedanta öğretisinde çok önemlidir. “Her şeyi içine alan, kapsayan” anlamlarına gelen Brahman sözcüğü; en büyük, en kapsayıcı en fazla şeyi içine alan anlamlarında kullanılmaktadır.

Türkçe de “mutlak olan” olarak çevrilebilir. Mutlak bütün zıtlıkları içinde barındıran demektir.

Mutlak olan tanımlanamaz, konuşulamaz, bu öğretiye göre. Siz mutlağı her anlatmak istediğinizde mutlak olandan ayrı düşeceğinizden, mutlağı yani Brahman’ı tam olarak anlatamayacaksınızdır. Anlattığınız şeyin tam olarak içinizde olamazsınız. Anlamlandırma ve anlatma çabalarında her zaman anlatılanın bir yanı eksik kalacak ve tam olan halinden ayrı düşeceksinizdir.

Bu açıdan Yogada Brahman , anlatılamaz, ifade edilemez olandır. Her şeyi kapsayan ve içinde bulunduran bir mutlaktan söz edilişte, her söylenen söz ayrıksı bir taraf ortaya çıkartacaktır. Bu açıdan Brahmanı yani mutlak olanı her anlatmaya çalışmamız bir yanını eksik bırakacak ve hissedilmesi gereken kavramlaştırılamaz olacaktır.

“Brahman, konuşulamayan, ifade edilemeyen, sözün ötesinde olandır.”

Mutlak olan; her şeyi içinde barındıran, kapsayan ancak sözde bahsedilmek istendiğinde her zaman eksik kalandır. Brahman sessizliğin kendisidir.

Yogada Brahman ve Uzay Örneği

Nasıl ki uzay, gezegenler, başka senlikler ve nesneler bizim dışımızda gibi gözüküyor. Ancak bir o kadar da bütün nesneler, varlıklar, gezegenler yine kendisini uzayın kapsayıcılığı içinde var ediyor. Bu kapsayıcılığın kendisi mutlak olandır. Bu örneği havaya da uyarlayabiliriz. Ne kadar havayı dışımızda algılasak da, içimizde de bir bütün olarak bizleri var ediyor.

Vedanta Öğretisi’ndeki ve Yogada Brahman ’da dışımızda olarak gördüğümüz ancak içimizde de bulunarak bir o kadar bütünleyici İlahi kaynak konumunda oluyor. Böyle bakıldığı zaman Vedanta Öğretisi‘ne göre şu söylenebilir: “Biz havanın ve uzayın kendisiyiz.” Yani bizler mutlak olanız.

Görülen nesnelerin görülmesini sağlayan ancak kendi görülemeyen bir kavram. Uzay ve hava içinde böyle söyleyebilirsiniz. Mutlak olanı anlatmaya çabalarken ancak bu örnekle açıklanabilir.

“Görünürlerin arkasındaki görünmezlik.”

Bir başka deyişle nesnelerin bilinebilmesini sağlayandır. Buna “bilinç” veya “saf farkındalık” da denilebilir.

Böyle bir varlık için sadece “var” diyebilirsiniz. Uzay ve hava gibi. Ancak varlığından da eminsinizdir, yine uzay ve hava gibi. Çünkü içerde, dışında, dahilinde ve sayesinde var eden bir unsur olarak bunu deneyimlemiş bulunuyoruzdur. Brahman’da bu nokta da sayesinde, dahilinde, bütününde var edendir.

Saf bilinç = Nihai Gerçeklik = Varoluşların Prensibi = Evren Fenomeni  = BRAHMAN

Kaynakça:

Sanskritçe Vedanta ve Yoga Sözlüğü- Damla Donmez