Yoga

Yoga Türleri – Yoga Felsefesi ve Ruhsal Disiplinleri

Yoga Türleri…

Yoga Öğretisi‘nin kaynakları Upanişadlar ve Bhagavad Gita ne kadar Budist, Hindu, Samkhya, Vedanta, Jainist felsefelerinden fragmanlar taşıyor olsa da ve bir imanı adanmayı içerse de din kategorisinde değerlendirilmez. Belki bir yaşam tarzı denilebilir. Yoga’da birleştiricilik söz konusudur. Belirli disiplin ve uygulamalarla “bir” olana kendimiz için erişmeyi amaçlarız. Manevi öğreti olarak, başkalarına iyiliği dolaylı olarak yansıtsak da başta “benci“bir yükselişi hedefleriz. Ve bu yükselişte ilerlemek, yol göstermek adına yoga, belli başlı yoga türlerine ayrılmıştır.

Bhakti Yoga
Teslimiyet ve adanmanın yolu olarak bilinen Trimarga’nın yani yoganın üç yolundan biridir. Diğerleri ise karma ve jnana yogadır. Bhakti Yoga, adanmışlık ve imanla Mutlak’a yani Brahman’a teslim olmayı içeren, kendini gerçekleştirmeyi amaçlayan yoga türüdür. Birey kendi bireysel benini kabul ederek ben’i eritmeyi hedefleyen yoga türlerindendir.

Jnana Yoga

“Nyana” olarak okunur. Bilgi yoluyla bir olmak ve atman’a (öz) ulaşmayı amaçlar. Teknik olarak sorgulama, felsefe, araştırma, zeka ile ders çıkarmayı amaçlar. Bilgi ile kurulan ilişki üç adımdan oluşur.

  • Svaram: Duymak, dinlemek
  • Mananam: Bilgi üzerine düşünmek ve sorgulamak
  • Nididhyasanam: Bilginin idrak edilmesi, kişinin o bilgiyi sindirmesi

Kriya Yoga

Eylemle bir olmanın ve özgürleşmenin nasıl olacağını sunan yoga türüdür. Üç içerikten oluşur. Çileci uygulama (tapas), kendini ve kutsal metinleri çalışma (svadhyaya), mutlak’a teslimiyet. Kriya yoga, Astanga Yoga’nın bütünleştiricisi olarak kabul görür.

Kundalini Yoga

Hatha Yoga’da bir stil olarak görülür. Kundalini sakti’yi  (yaşam enerjisi) uyandırmayı amaçlayan asana ve özellikle nefes tekniklerini içeren türdür. Bedendeki enerji yönelimlerinin kontrol altına alınmasıyla ulaşılan nihai birlik durumudur.

Karma Yoga

Eylem yogası olarak çevrilebilir. Doğru eylemin yolu olarak bilinir. Ben ve benim demeden eylemleri yaratıma sokmaktır. Yeteneklerinizi, düşüncelerinizi ve eylemlerinizi “hayırlı olan” için kullanmak amaçlanır.

Laya Yoga

Kulaklarımızın algısı kapalıyken bile içimizdeki sesi duyabilmenin yogasıdır. Pranayama konusunda kendini geliştirmiş kişilerin az uğraş sarf ederek işitebileceği birlik halidir.

Mantra Yoga

Mantraları (sözlü niyet ve duaları) kullanarak içsel dinginliğe erişmeyi hedefler.

Tantra Yoga

Ne kadar tamamen cinsellikle ilgili olduğu sanılsa da, her eylemi manevi bir yaratıcılıkla farkındalığa eriştirmeyi amaçlar. Ve bu yaratıcı enerjiyi doğru bir araç olarak kullanmanın kontrolü üzerinde çalışır.

Raja Yoga

Yoga’da birleşmenin üç yolu olarak bilinen jnana yoga bilginin, felsefenin ve zekanın yoludur. Bhakti yoga ise; ilahi aşkın yolu, Raja Yoga adanmışlık ve bilgi arasındaki uyumu yakalayarak disiplin ve odaklanmayla zihnin terbiye edilişini amaçlar.

Günümüzde Yaygın olan Yoga Türleri

Ashtanga Yoga

Yoga felsefesinde “sekiz uzuvlu yol” olarak bilinir. İlk beş uzuv dışsal pratiklerden oluşurken, son üç uzuv kişinin kendi kendini terbiye etme çalışmalarıdır.

Hatha Yoga

Günümüzde en çok tercih edilen ve üstüne pratiklerin yapıldığı yoga türüdür. Çabanın ve kuvvetin yogası olarak tanımlanabilir. Asana ve nefes pratikleriyle zihni kontrol altına alma çalışmalarıdır.

Günümüzde Yoga Felsefesi’nden türemiş; beden, nefes ve zihin farkındalığını amaçlayan Yoga egzersiz stilleri de mevcuttur. En çok tercih edileni Hatha Yoga’dır. Vinyasa yoga; daha fazla enerjik bir geçiş sistemini içerir. Her nefes, bir pozdur. Yin ise; daha yatay ve sakin bir geçişle bir pozda sabitliği amaçlar. Yoga terapi; özellikle kas ve eklem ağrılarının üzerinde çalışır. Kundalini Yoga’da; meditasyon ağırlıklı olarak kundalini enerjisini çakralar üzerinde yükseltmeyi ve arındırmayı amaçlar. Restoratif Yoga; sinir sistemi ve beyin üzerinde çalışmayı ve sakinliğin korunmasını sağlar. Bikram Yoga; yeni popülerleşen stildir. Hot yoga olarak da bilinir. Yüksek sıcaklıklarda olan yoga atölyelerinde yapılır, sebebi ise kasların daha fazla gevşemesi ve toksinlerden kurtulmanın hızlanmasıdır.

Kaynakça:

Damla DönmezCanan Emir/ Sanskrit Yoga ve Vedanta Sözlüğü