roma mitolojisi
Mitoloji

Roma Mitolojisi – Tanrıçalar ve Tanrılar – Temsilleri

Roma Mitolojisi, Yunan sanatı ve edebiyatı;  Romalıların ülkesine girene kadar çok fazla renklenmemiştir. Romalıların tanrıları edebi eserlere konu olmaktan ziyade faydalarıyla ele alınırdı. Yunan mitlerinin Roma dünyasına girmesiyle, Latin yazarlar eserlerinde bu mitleri ve tanrıları ilham alıp; latinleştirip sunmaya başlamışlardır. On iki Olympos Tanrılarını, Romalılar böylelikle kendilerine tanrı ve tanrıça edinmişlerdi. Bu tanrı ve tanrıçaların görevlerini, temsil ettiklerini olduğu gibi korumuş, sadece isimlerini değiştirmişlerdir. 

Romalıların en büyük saygı gösterdiği ölümsüzler Larlar ile Penatlar’dı. Roma’da her ailenin bir Lar’ı ve birkaç tane de Penat’ı vardı. Ev içindeki bu tanrılar yalnız o aileye özgü olur, tapınaklarda tapılamazdı.

Roma Mitolojisi– Başlıca Tanrıçalar ve Tanrılar

Uranüs ve Gaia: Satürn Ebeveynler.

Terra Mater veya Tellus (Gaia): Yeryüzü tanrıçası.

Satürn(Kronos: Ekin ve tohumları koruyan, zaman tanrısı.

Ops: Satürn’ün karısı. Hasat tanrıçası.

Jüpiter (Zeus): Romalıların baş tanrısı. Tanrıların kralı.

Neptün (Poseidon) :  Denizler tanrısı.

Plüton (Hades): Yeraltı ve ölüm tanrısı.

Vesta (Hestia):  Ana tanrıça, ateş tanrıçası.

Juno (Hera): Evliliğin ve kadınların tanrıçası.

Diana (Artemis): Bereketlilik, doğurganlık ve Ay’ın özelliklerinin atfedildiği; Avcı tanrıçadır.

Mars (Ares): Savaş ve Ateş tanrısı.

Ceres (Demeter): Buğday, bitkiler, mevsimler ve toprak tanrıçası.

Bacchus (Dionysos): Şarap tanrısı, Roma’daki Liber ile özdeşleştirilir. Erkek doğurganlığını da temsil eder.

Libera: Liber’in kadın temsili. Persephone ve Proserpina ile özdeştirilir.

Minerva (Athena): Bilgelik tanrıçası, sanat ve ticaretle de anılır.

Merkür (Hermes): Haberci ve ticaret tanrısı.

Venüs (Afrodit): Güzellik ve aşk tanrıçası.

Cupid (Eros): Aşk tanrısı. Venüs’ün oğlu.

Apollo (adı değiştirilmemiştir “Apollon”): Güneş, müzik, şiir, kehanet ve iyileştirici Tanrı.

Trivia (Hekate): Dönüm noktası ve sihir, büyü tanrıçası.

Janus: İyi başlangıçlar ve bitişler tanrısı, Ocak ayı O’nun ayı kabul edilmektedir. İkiyüzlüdür ve aynı zamanda kapıların tanrısıdır.

Faunus (Pan): Gelecek ve düş tanrıçası.

Camanae (Musalar): Pınarları koruyan, hastalıkları iyileştiren, geleceği söyleyen faydalı tanrıçalar.

Herkül : Güç tanrısı. Yunan kahramanı Herakles’ten esinlenilmiştir.

Luna: Ay tanrıçası.

Terminus: Sınır nöbetçisi.

Roma Mitolojisi: Diğer Tanrıça ve Tanrılar

Abeona: Çocukları koruyan tanrıça.

Alemonia: Henüz doğmamış çocukları besleyen tanrıça.

Abundantia: Başarı ve şans tanrıçası.

Anna Perenna: Yeni yıl tanrıçası.

Angitia: Medea ve yılanlarla ilişkili tanrıça.

Asklepios: Sağlık ve tıp tanrısı.

Cybele (Kibele): Magna Mater ile özdeşleştirilir ve ithal bir vesayet tanrıçası.

Dea Dia: Büyüme tanrıçası.

Dea Tacita: Sessiz tanrıça, ölülerin tanrıçası.

Epona: At ve binicilik tanrıçası. Kelt kökenli olduğu varsayılır.

Fauna: Kehanet tanrıçası.

Flora: Çiçek tanrıçası.

Genius: Her kişinin vesayet ruhu ve ilahiliğini temsil eder.

Latona: Işık tanrıçası.

Laverna: Dolandırıcıların, hırsızların, şarlatanların koruyucusu.

Libertas: Tanrıça veya özgürlük kişileştirmesi.

Libitina: Ölüm tanrıçası, cesetler ve cenazelerle ilgilidir.

Lucifer: Sabah yıldızının tanrısı.

Lympha: Yunan perileri olan nymphelerle aynı özellikleri taşır.

Meditrina: Şifa tanrıçası.

Nemesis: İntikam tanrıçası, yunan kökenlidir.

Nerio: Eski savaş tanrıçası ve yiğitliğin kişileştirilmesi. Mars’ın eşi.

Pax: Barış tanrıçası.

Poena: Ceza tanrıçası.

Priapos: Bolluk yaratıcısı.

Pales: Sığırlara kuvvet veren.

Lucina (Eileithyia): Kadınlara doğum anlarında yardım eden tanrıçalar.

Silvanus: Ormanların tanrısı.

Voluptas: Zevk ve haz tanrıçası.

Sors: Şans tanrısı.

Spes: Umut tanrıçası.

Suadele: İkna tanrıçası, Yunanca da Peitho.

Summanus: Gece ve gök gürültüsü tanrısı.

Sulis Minerva: Kelt tanrıçası Sul ve Minerva’nın birleşimi.

Tempestas: Fırtına ve ani hava tanrıçası.

Victoria: Zafer tanrıçası.

Viduus: Ölümden sonra bedeni ve ruhu ayıran tanrı.