Yoga

Yogada Çakra – Enerji Çarkları Nedir? Tıpta Salgı Bezleri

Yogada çakra, Sanskritçe ‘car’ kökünden türemiştir ve “hareket etmek” anlamına gelmektedir. Aynı zamanda “tekerlek, küre, yuvarlak plaka, halka” kelimelerini ifade etmek için kullanılır. Yoga uygulamalarında bu tekerleklerden “enerji kavşakları veya döngüleri” olarak da bahsedilir. Tantra ve Yoga felsefelerine göre; insan bedeninde yedi büyük ve yüzlerce küçük enerji kavşakları bulunur. Tıp bilimi bu merkezi noktaları, salgı bezleri olarak tanımlamaktadır.

Bedende saf ve daha soyut bir enerjinin gezindiği, omurga konumunda hizalandığı “susumna nadi” adlı merkezi bir kanal bulunmaktadır. Aslına bakılırsa bu enerji merkezleri kelime anlamıyla anlaşılmasından ziyade metaforik olarak bir bilinç titreşimini ifade eder. Yogada çakra, bütünün bütün olarak işlemesi için iş bölümü yapan araçlar olarak düşünülebilir. Her bir tekerlek için ne kadar mantra, ses, görsel, titreşim, element, duyu ayrımları yapılsa da bu ayrım tekliklerinin dengelenmesiyle asıl olan bütüne ulaşmayı hedefleyecek unsurlardır.

Yogada Çakra : KÖK ÇAKRA / Birinci Enerji Merkezi: Muladhara Tekerleği

Sanskrit dilinde kelime anlamıyla “destek veya kök” anlamlarına gelir. Türkçeye “kök çakra” olarak çevrilmiştir. Birinci enerji merkezi olarak, kundalini saktinin (hareketsiz potansiyel güç) sarmal bir şekilde bulunduğu perineum’da(cinsel organlar ve anüs arasında kalan bölge) bulunmaktadır. Bu tekerlek hayatta kalmayı, varoluşun merkezini, sağlığı ve yaşama köklenmeyi temsil eder. Bazı anlatımlarda eril yaratıcı gücü ifade eden bir Tanrı Shiva’nın etrafına sarılı bir yılan olarak görülmektedir. Ayakların ve bacakların işlevinden mesuldür.

 • Element: Toprak
 • İlgili salgı bezi: Böbrek üstü bezleri
 • Duyu: Koklama/koku
 • Renk: Işığın kırılmasıyla oluşan en düşük frekans, KIRMIZI
 • Mantra: LAM

SAKRAL ÇAKRA / İkinci Enerji Merkezi: Svadhisthana Tekerleği

Sanskritçe de “hoşluk, tatlılık” olarak çevrilebilir. Sakral çakra, genital bölgede yer alır. Cinsel enerjiden, yaratıcılıktan, fiziksel ihtiyaçların karşılanmasından sorumludur. Bu çakra üreme sisteminin doğru aktive olup, işlemesini sağlar.

 • Element: Su. Maddenin tüm sıvı halleri
 • İlgili salgı bezi: Üreme organları
 • Duyu: Tatma/tat
 • Renk: Kırmızıdan sonraki üst titreşim, TURUNCU
 • Mantra: VAM

SOLAR PLEKSUS, Üçüncü Enerji Merkezi: Manipura Tekerleği

Sanskrit dilinde “mücevherlerin merkezi, ışık saçan taşlar” demektir. Bu çakra, karın sinir ağı olarak da bilinir. Göbek deliği hizasında yer almaktadır. İradeyi, dışa vurumu, kişisel gücü, değişimi simgeler. Sindirim sistemi, dalak, özellikle mide ve karnın dinamiğinden sorumludur.

 • Element: Ateş. Madde formundaki katı, sıvı, gaz arasındaki değişimleri ortaya çıkarandır.
 • İlgili salgı bezi: Pankreas
 • Duyu: Görme. Işık yani ateş biçim ve formla ilgili olduğu için görme yetisini simgeler.
 • Renk: SARI
 • Bija mantra: RAM

KALP ÇAKRASI/ Dördüncü Enerji Merkezi: Anahata Tekerleği

Sanskritçe de “çarpmadan, vurmadan” anlamlarına gelir. “Yaratılışın ve canın sesini“ simgeler. Kozmik boyutta yaratılış ile ortaya çıkan maddi formlar, ayrıksı benlikler arasındaki çekim gücü, sevgi bağının merkezidir.

Kalbin merkezinde konumlanmıştır. Kendini bağışlamayı, merhameti, sevgiyi, canlılar arasındaki bağları temsil eder. Akciğerlerin ve kalbin işleyişinden mesuldür.

 • Element: Hava yani vayu. Maddi olanın daha yüksek frekansı veya hareketlilik prensibi olarak tanımlanabilir.
 • İlgili salgı bezi: Timüs
 • Duyu: Dokunma/hissetme
 • Renk: YEŞİL, kırmızı ile mor karışımı olan ara frekans.
 • Mantra: YAM

BOĞAZ ÇAKRASI/ Beşinci Çakra Merkezi: Visuddha Tekerleği

Kelime kökeniyle “arınmak ve saflık” anlamlarına gelmektedir. Boğaz bölgesinde konumlanmıştır. Kendini ifade etmeyi, iletişim merkezini, gerçek olanı konuşmayı, kendini dinlemeyi ve dürüstlüğü ifade eder. Ölümsüzlük karışımının (amrta) bu tekerlekten döküldüğü rivayet edilir. Ciğerlerin, derinin ve ağzın işleyişinden sorumludur. Bireysel farkındalığın, ayrıksı benliğin idrakından sonra kendini dışa vurumun, ifade etmenin aracıdır.

 • Element: Eter ya da boşluk (sankritçe de Akaşa)
 • İlgili salgı bezi: Paratiroit/Troit
 • Duyu: Duyma/ses
 • Renk: MAVİ
 • Mantra: HAM

Yogada Çakra : ÜÇÜNCÜ GÖZ/Altıncı Enerji Merkezi: Ajna Tekerleği

Sanskrit kelime kökeniyle “bilmek, farkında olmak, idrak etmek, komut vermek” anlamlarına gelir. İki kaşın arasıyla başın tepe noktasının kesiştiği bölgede bulunur. “Guru çakra” olarak da bilinir. Sezgiyi, manevi bilgiyi, bireysel olarak benliğin yaratımını ve özgünlüğü temsil eder. Taç Çakra‘dan sonra, mevcudiyetin ve saf varlığın mekanı olarak yani “farkındalığın yeri” olarak bilinir. Gözleri ve başın alt bölgesini temsil eder.

 • Element: Saf ışık
 • İlgili salgı bezi: Epifiz
 • Duyu: Altıncı sezginin geliştirilmesi
 • Renk: ÇİVİT MAVİSİ
 • Bija (tohum) Mantra: Om, ilk titreşim; yaratılışın sesi

TAÇ ÇAKRA/Yedinci Çakra ve En Üst Enerji Merkezi:  Sahasrara Padma Tekerleği

Sanskritçe de “bin katlı veya bin taç yapraklı” anlamına gelir. Tam anlamıyla sonsuz sayıda frekans ve titreşim halini anlatmak istediği söylenebilir. Başın tepe noktasından birkaç parmak üstünde konumlanır. Başın ötesinde olması kavramsal olarak da maddi olandan daha üst bir bilinç ve titreşim halini simgeler. Ruhun bedenden daha üst boyutlara, alemlere ulaşmak için yükseldiği nokta olarak bilinir. Maddi formların ötesi, maneviyat ve nihai “bir” olma halini temsil eder. Deriye, beyin zarına ve beynin yenilenme işlevinden sorumludur.

 • Element: Tanımlanamayan niteliktir. Herhangi bir kavram ile ifade edilemez. Mutlak sessizliktir.
 • Renk: MOR
 • Mantra: Sesin ötesini temsil ettiği için sessizlik

Kaynakça:

Damla Dönmez/ Canan Emir- Sanskritçe Yoga ve Vedanta Sözlüğü