Yoga

Yogada Nirvana – Sönmüş Hal’e Ulaşmak, Aydınlanma

Yogada Nirvana

Va, ‘üflemek’ ve NIR , ‘dışarı, harici’ anlamlarına gelen köklerden türeyen Nirvana kavramı, tam kelime ifadesiyle yakıt eksikliğinden dolayı “sönmek”  anlamına gelmektedir. Manevi öğretilerde ve yogada nirvana denildiğinde aydınlanma mertebesine ulaşılması nihai amaçtır. Arzulara, isteklere son vermek, kusursuzluk, büyük huzur, mutlak özgürlük ve koşulsuz bir ruh hali içinde olarak böylesiliğe kabul verme hali de denilebilir. Beklentilerin, arzuların, tüm isteklerin tam anlamıyla “söndüğü” haldir.

Günümüz İfadesiyle Aydınlanma

Günümüz ifadesiyle açıklamak gerekirse “aydınlanma” denilebilinir. Çünkü kişi bu mertebeye ulaşabildiğinde, bireysel karma planından ve bu planda gerçekleştirmesi gereken bütün izlerden, tohumlardan azade etmiştir kendini. Karma döngüsünden, çarkından kendini arındıran kişi artık özgürlüğüne kavuşmuş durumdadır. Yoga felsefesinde bu sakinlik ve aydınlanma haline, zihin tam olarak sessizlik ve boşluk içinde tarafsızlık noktasına çekilebildiğinde ulaşılabildiğine inanılır.

Bir şeyin yandığını orada bir kıvılcımın ya da ateşin olduğunu görerek veya hissederek bunu anlarsınız. Zihnin arka tarafında yanan kıvılcımlar ateşin orda var olmasını ve yanmaya meyilli olmasını körükler. Körüklenen unsurlar, beraberinde yeni unsurlar doğurur ve bu karma döngüsünde olduğu gibi bir çark oluşturur. Nirvana, ateşi körükleyen unsurların tam anlamıyla sönmüş olduğu durumdur. Hareketin ve dalgalanmanın olmadığı, mutlağa sonsuz bir yakınlık halidir.

Yogada Nirvana aydınlanma yolunda olan bir kimsenin, kendi zihnindeki unsurların -bunlara istekler, arzular ve beklentiler denilebilir- neden orada olduklarını sorgulaması gerekmektedir.

Ben bunu neden istiyorum, bekliyorum ve arzuluyorum sorusunu sormak… Yoga ve çoğu doğu manevi öğretilerinde hiç kimse bir nesneyi, nesneden dolayı istemez. Onu istemesinin duygularıyla, zihninde kodladığı bir ihtiyaçla ilgisi vardır. Eğer o şeye sahip olursanız, içinizde bir yerlerde tam hissedeceğiniz algısı oluşur. Duyguların ayrımından ve tam, bütün olmayı ihtiyaçlara kavuşmaktan geçtiği algısından uzaklaşırsanız, mutlak özgürlüğe yani yogada nirvana ’ya erişmiş olursunuz. Çatışmalardan, tam olmama algısından, içsel boşluğu tahmin edememe durumundan saf bir huzur haline yükseliş söz konusudur. Kendi içinde her şeyin bütün olduğu ve her şey tamam hissiyatının derinliklerde hissedildiği bir hali anlatıyor, Nirvana.

“Bu sevinçle koşumlanan kişi, meditasyon uygulamasından keyif alır. Böylece yogiler hastalıklar olmadan nirvana’ya giderler.” -Mahabharata

Kaynakça:

Damla Donmez– Sanskritçe Yoga ve Vedanta Sözlüğü