yoga felsefesi
Yoga

Yogada Mantra Om “Kelimelerin Gücü Adına!”

Yogada Mantra ve Om

Yogada Mantra (Zihni Dinginleştiren Ses)

Mantra , iki kök kelimeden oluşur. ‘Manas’ ve ‘tra’.

Manas, zihnin algıladığı ve verilerini organize eden, bunları bir kavrama dönüştüren yetinin adıdır. Bu kavramı ‘zihin’ diye de çevirebiliriz. Tra ise, araç veya vesile olarak çevrilebilir. Bu noktada mantra için, ses titreşimleriyle zihni dinginleştiren araç, vesile denilebilir.

Belirli ses titreşimleri zihninizde etki gösteriyor ve bir yerlere değiniyorsa bu mantranın içeriğindendir.  Ses ve titreşimin kelimelerini iyi anlamak gerekiyor. Evrene baktığımızda çoğu şey titreşimden meydana gelmektedir. Algılanan şeylerin frekansı, bizim algı alanımıza girdiğinde, zihnimizde bir yere değinir.

Mantra, insan algılayışındaki belirli titreşimleri kendi titreşimine çeker.

Günümüzde her kelimenin veya her cümlenin bir enerjisi olduğunu ve çekim yasası sayesinde bunu kendimize çektiğimizden bahsedilir. Bu söyleniş, kadim öğretilerde daha ciddiye alınan bir içeriktir.

“Söz büyüdür.”

Yaratılışın En Başında Sessizlik Vardı

Samkhya, Yoga ve diğer doğu manevi öğretilerinde söylenene göre, yaratılışın başında sessizlik vardı. Ses yoktu. Titreşim, iki var olanın birbirine çarpmasıyla olurdu. Bu ikilik olmadığından dolayı, yaratılış sessizlik içindeydi. O sessizliğin içinden tekil olanın parçalanması ve çarpmadan bir ses çıkartmasıyla anahata (kalp çakrasına verilen isim) yani ilk titreşim meydana geldi.

Çarpmadan meydana gelen ses, diğer seslerin tohumu olarak var olacaktı artık. Bu sesler, ilk sesten sonra kademe kademe artacaktır. Bu öğretileri içeren metinlerin yazım dili olarak Sanskritçe dili de böylesi anlatım için oldukça uygundur.

Çoğu alfabe “A” harfiyle başlar. A harfi bir yere çarpmadan, çıkartabildiğiniz ilk sestir.

Yogada Mantra, manevi öğretilere göre ilk sesten itibaren gelen sesleri ve titreşimleri kullanarak belirli bir senkronizasyon ile zihne hitap etme yoludur. Mantralar ya da Nada (ses yogası) Tantra Yoga ekolünün başlangıcından beri öğretilerinde olan bir alandır. Semavi dinlerde ilahiler, dualar ve zikirler yogada mantra ile benzer bir işlev görür. Sözcüklerin ve seslerin titreşimlerle, zihne ya da ruha dokunması asıl içeriğidir.

Kutsal ve manevi bir tınısı olan ses titreşimleri zihni özgürleştirmeyi amaçlayan araçlardır. İlk mantra ve yaratılışın ilk sesi olan “om” yoga denildiğinde en çok bilinen ve akla gelen mantradır.

Mantra Om (Yaratılışın İlk Sesi)

Om, mutlak olanın ses ile ifadesi olarak bilinir. En ilkel Sanskrit ses olan “om” sesi bütün kelimelerin kaynağı olan ilk ve tek sestir. Bu ses “om” olarak bilinse de asıl açılımı “Aum” dur. A ve U harfleri yan yana geldiğindeki okunuşuyla ortaya ‘om’ sesi çıkmaktadır. Bundan dolayı yazılış ve okunuş olarak ‘om’ diye evrilmiştir.

Öğreti de om sesinin anlamı keşfedildikten sonra bir bilge Mandukya Upanisad , aum mantrası için şunları söylemiştir:

“Aum üç element değil, dört element içerir. Dördüncüsü sessizliktir. Kelimelerle ifade edilemeyen, farklılaşmış tezahürlerin sessizleştiği, huzur dolu, çok mutlu, ikiliğin olmadığı bir yer.”

Om sesinden sonra sessizlik gelir. A,U,M ve sessizlik…

Bu dört elementten;

  •  A, gündelik bilinç halini
  • U, rüya ile temsil edilen bilinçaltını
  • M, derin uyku ve bilinç ötesini
  • Sessizlik ise; zihin ötesi ve saf farkındalığı simgeler.

Ve yogada doğanın üç niteliğini simgeleyen gunalar,  aum mantrasıyla ifade edilir.

 A, rajas, hareket; U, tamas, atalet; M, sattva, denge; sessizlik ise guna-tita yani “nitelikler ötesini” temsil etmektedir.

Om aynı zamanda ritüellerde veya yogaya başlarken, bitirirken mutlak(brahman) olanı anmak için tekrarlanır. Om sözcüğü semavi dinlerde ‘amin’ veya ‘amen’ kelimelerinin kullanılma maksadına benzetilmektedir.

Kaynakça:
 Sanskrit Yoga ve Vedanta Sözlüğü – Damla Dönmez