• Antik Çağ Sanatı
    Sanat

    Antik Çağ Sanatı | Antik Uygarlıkların Sanat Özellikleri

    Antik Çağ Sanatı… Antikçağ, yaklaşık M.Ö. 8. yüzyıldan M.S. 5. yüzyıla kadar uzanan bir dönemi kapsar ve sanat açısından zengin bir dönemdir. Antikçağ’da sanat, çeşitli uygarlıkların ve kültürlerin sanatsal ifadelerini içerir. Bu dönemde sanat anlayışı, genel olarak şu şekildedir: Doğaya Yönelik: Antik…